Fængselsbetjente er landets dyreste at forsikre

Til næste år koster det 20 gange mere at forsikre en fængselsbetjent end en sygeplejerske.

På få år er Kriminalforsorgens forsikringsudgifter tidoblet fra knap 600 kroner pr. medarbejder i 2012 til 6.428 kroner i 2019.

Fængselsbetjente arbejder dermed i landets dyreste branche, når man ser på, hvad det koster at forsikre medarbejderne.

Kriminalforsorgen betaler forsikringssummen til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES), som udbetaler erstatninger efter arbejdsskader.

Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er det millionerstatninger til syge medarbejdere, der har sendt forsikringspræmien i vejret i branchen, som også omfatter politifolk, soldater og brandmænd.

”Dét, der har fået bidragssatsen til at stige for fængselsbetjente, er primært en stigning i erstatningsudbetalingerne,” skriver erhvervssikringens presseansvarlige Christian Mortensen i en mail til fagbladet.

AES udbetaler i nogle tilfælde erstatninger på helt op til 4 millioner kroner til skadede medarbejdere.

20 gange dyrere end sygeplejersker

I den næstdyreste branche – bygge og anlæg – betaler virksomhederne kun 2.274 kroner for at forsikre medarbejderne. En fængselsbetjent er altså næsten tre gange så dyr at forsikre som for eksempel en stilladsarbejder, som jo ikke ligefrem arbejder risikofrit.

Sammenligner man med andre offentligt ansatte, er forskellen endnu større. Ansatte i den offentlige administration er over ti gange billigere at forsikre end fængselsbetjente. Så selvom en kontorfuldmægtig risikerer at brænde fingrene på kaffemaskinen, er det altså vand ved siden af den risiko, man løber ved at sige ja til et arbejde i et fængsel.

Forskellen er allerstørst til ansatte i sundhedsvæsen, som er over 20 gange billigere at forsikre end fængselsbetjente.

Arbejdet slider

Fængselsforbundets tovholder på arbejdsmiljøområdet, Bo Yde Sørensen, er skuffet over, at fængselsbetjentene gang på gang topper listen over farlige job: ”Det er frustrerende, at alle forsøg på at mindske antallet af arbejdsskader og ulykker i Kriminalforsorgen fortsat fejler. Jeg har arbejdet intenst med området i 12 år nu, og jeg sporer intet lys for enden af tunnelen. Snarere tværtimod,” siger forbundssekretæren.

Han mener, at alene udgiften til sygdomsforsikringen burde være et argument for Kriminalforsorgen til at forbedre arbejdsmiljøet: ”De nye giver arbejdsgiver et stort økonomisk incitament til at begynde at gøre noget ved problematikken, og det er på høje tid. Vi bør kunne forvente, at Kriminalforsorgen handler konkret på det her.”

Årligt forlader cirka 40 fængselsbetjente jobbet med en såkaldt helbredsbetinget afskedigelse. I de første halvdel af 2018 drejede det sig om 24 betjente, som i gennemsnit kun var 46 år.

TJM Forsikring

Som medlem af Fængselsforbundet kan man købe forsikringer hos TJM Forsikring, der udbyder bilforsikring, indbo-, hus- og ulykkesforsikring på attraktive vilkår.

Tips til at undgå dyre tillægsforsikringer

Når du tegner en husforsikring, får du ofte tilbudt en række tillægsforsikringer ved siden af. I nogle tilfælde kan det helt sikkert være en god idé at dække sig ekstra ind, men vi ser samtidig episoder, hvor kunder køber forsikringer, som de egentlig ikke har brug for. Her får du nogle simple tips til at slippe for dyre tillæg i forbindelse med husforsikring.

Generelt om tillægsforsikringer

Alle husejere gør klogt i at tegne forsikring. Det dækker huset ind mod de fleste former for ulykker og indbrud, og derfor er en forsikring meget svær at undvære. Men: Udover en almindelig forsikring får man ofte tilbudt en række tillægsforsikringer. Og smarte som forsikringssælgerne er, så ender kunder ofte med at købe forsikringer, som måske ikke er så relevante. Det kan derfor anbefales at tage sagen i egne hænder og selv undersøge, hvad der er brug for. På den måde kan du nemlig både spare penge på forsikringen, men også få en tilpasset løsning, der passer perfekt til dit hus’ behov.

En tillægsforsikring, udover alt hvad den almindelige forsikring dækker, er fx dækning mod svampe og insekter. Det kan også være mod råd, samt andre trusler mod træværk og vægge. Husforsikringer med tillæg dækker altså ofte over naturlige skader, der eventuelt kan forekomme. Men også ting som kosmetisk dækning.

Hvornår er tillægsforsikringer relevante?

For nogle husejere betaler det sig med tillægsforsikringer, og andre har simpelthen ikke brug for det. Derfor er hvert enkelt tilfælde unikt, og du skal som udgangspunkt selv undersøge, om du har brug for bonusforsikringer eller ej. Der er dog et par generelle tanker, man kan gøre sig.

Eksempelvis er et ældre hus mere truet end et nyt hus. Nye huse er bygget med nye (og ofte bedre) materialer. Det mindsker risiko for svamp, så her kan man altså overveje, om en tillægsforsikring er relevant eller ej.

En anden faktor er din personlige risikovillighed. Skader på huset kan godt blive dyre, fx hvis der kommer et insektangreb, men omvendt er chancen også lille. Hvis du er den sikre type, der helst vil være forberedt på problemerne inden de opstår, så giver det faktisk rigtig god mening at få lavet en tillægsforsikring. Men hvis du er ressourcefuld og går meget op i selv at holde huset i stand, kan sagen være lidt en anden: I så fald bør du overveje, om det egentlig er nødvendigt med mere end bare den almindelige forsikring.

Desuden er det en god idé at se på priserne for tillægsforsikringer, hvis du allerede har besluttet dig for, om du ønsker det. Ligesom med priser på bilforsikringer, så kan priser på husforsikringer også være forskellige fra selskab til selskab. Så måske er ét selskab billigere med den almene husforsikring, men det kan være, at du kan få en bedre “samlet pakke” et andet sted. Det er altså smart at få et overblik over priserne fra de forskellige forsikringsselskaber. På den måde kommer man ofte længst – i hvert fald rent økonomisk. Forbrugerrådet Tænk har analyseret markedet, og her er det Alka og GF Forsikring, der rangerer højest.

Den bedste app til bilferien

I 2016 fik  16.061 danske bilejere brug for vejhjælp under bilferien i udlandet. Det viser tal fra SOS International, der koordinerer assistancen, når bilen pludselig ikke vil køre længere. Med en gratis app fra SOS er hjælpen på vej med bare et par klik på din smartphone.

Forestil dig, at du har familien eller vennerne med i bilen, og I skal en tur til de sydlige himmelstrøg eller på smuttur til en storby i nabolandet, fulde af forventning til fælles feriehygge. Pludselig vil bilen ikke køre en meter længere.

Hvert år oplever mange danskere på bilferie i udlandet, at de får brug for assistance, fordi bilen pludselig ikke kan køre længere. Danskere, der tager bilen på ferie i udlandet, kan bestille hjælp med en app, der gør det nemt at kontakte SOS International, uanset hvor man er strandet i Europa. Og med app’en følger flere fordele.

“Hvis din bil går i stykker skal du bare kontakte SOS International via app’en for at få hjælp. De kan fx hjælpe dig og dine passagerer med hurtigt at komme videre på ferie, enten i egen bil eller en lejebil, hvis det er nødvendigt. SOS International hjælper og sørger for det praktiske, og udgiften er dækket på bilens kaskoforsikring,” siger Hanne Høyer, der er faglig konsulent i Topdanmark.

App’en ved præcis, hvor du er

I 2016 rykkede SOS International ud 16.061 gange til danskere med bilproblemer i udlandet. I langt de fleste tilfælde var der behov for bugsering til et værksted.

Men trods hurtig kontakt til alarmcentralen oplever mange, at de har svært ved at give præcise informationer om, hvor de holder med bilen. Med app’en i hånden er det ikke længere et problem.

“Med ganske få tryk på telefonen har man telefonnummeret til SOS International i hånden. Men de måske vigtigste funktioner er, at app’en kan oplyse, hvor man præcis befinder sig og sende fotos af skaderne direkte til SOS. Derved kommer den rette hjælp hurtigere frem,” siger Hanne Høyer.

Da kontakten var etableret, kom assistancen meget hurtigt frem

I januar 2017 havde Ole Kirkeby brug for assistance på en ferie i Østrig. Frosten var sat ind, og det gik hårdt ud over bilens batteri, så bilen nægtede at starte.

Ole Kirkeby fortæller: “Jeg havde ikke app’en installeret på forhånd, så jeg ringede til SOS. Vi fik installeret app’en, så de kunne se, hvor jeg holdt med bilen. Da først kontakten var etableret, gik der 10 minutter til den lokale SOS-hjælp kom og fik gang i bilens batteri, så vi kunne komme videre.”

Indtil nu har over 100.000 danske bilejere downloaded SOS app’en på deres smartphone. Har man ikke en smartphone, er det en god idé at oprette SOS International som kontakt i mobilens telefonbog. Nummeret er +45 70 10 50 52.

Her går bilen oftest i stykker — antal assistancer koordineret af SOS i 2016:

Tyskland:     6.203

Sverige:       2.069

Danmark:    1.588

Italien:          1.241

Frankrig:      1.101

Fakta:

  • Ordningen er en del af bilens kaskoforsikring
  • SOS International administrerer ordningen

Mere information:

Kontakt Topdanmark

LB Forsikring tilbagebetaler 87 mio kroner til medlemmerne

I 2016 kommer LB Forsikring ud med en vækst i bruttopræmieindtægterne før anciennitetsrabat på 1,6 % og et resultat på knap 261 mio. kroner før skat. Medlemstallet er steget med over 13.000, og LB Forsikring har nu mere end 383.000 medlemmer.

LB Forsikring omfatter forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og FDM Forsikring med flere end 383.000 medlemmer.

I 2016 er bruttopræmieindtægterne før anciennitetsrabat steget med 43 mio. kr. til 2.676 mio. kr., hvilket svarer til den forventede udvikling. Erstatningsudgifterne udgør 2.294 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,6 % fra 2015. Stigningen er højere end forventet og skyldes især en negativ udvikling på husforsikringen og indboforsikringen, herunder især rejsedækningen. En samlet bruttoerstatningsprocent før anciennitetsrabat på 85,7 % er således højere end forventningerne for 2016. Samlet set får LB Forsikring et resultat før skat på knap 261 mio. kr., hvilket er højere end forventet, og i høj grad drevet af investeringsafkastet.

Flere medlemmer, vækst i policer og øget bruttopræmieindtægter 
Igen i år tilbagebetaler LB Forsikring 25 % af resultatet før skat og medlemmerne får således del af overskuddet af såvel forsikringsdriften som investeringsvirksomheden. Dette betyder, at medlemmerne får 87 mio. kroner i overskudsdeling. Pengene udbetales i juni 2017.

”Vi har fået flere medlemmer, øget antallet af policer og øget bruttopræmieindtægterne, selv i et år, hvor vi satte priserne ned på bilforsikringen, hvilket er et resultat, vi er tilfredse med. Til gengæld har vi set en ret voldsom stigning på vores erstatninger på indboforsikringen, hvor vores rejsedækning især bidrager negativt. Samtidig har vi også haft en negativ udvikling på vores husforsikring. Det er utilfredsstillende, og vi vil i 2017 komme med en række tiltag, der skal styrke lønsomheden på udvalgte produkter”, siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring og fortsætter; ”Vi har en hensigt om at ligge på en combined ratio på 95 % over en femårig periode, og derfor skal vi selvfølgelig reagere, når vi i år rammer et niveau på 102,3 %. I første omgang vil vi se på vores indbo- og rejseforsikring, hvor vi kommer til at tilpasse produkter og priser, så de bevæger sig i den rigtige retning.”

 

Medlemstilfredshed og konkurrencedygtige produkter i fokus
”Vi ønsker at være blandt de billigste på markedet sammenlignet med konkurrenter med en lignende forretningsmodel. Derfor glæder det os også, at vi i løbet af året modtog to ’bedst i test’ anerkendelser fra Forbrugerrådet Tænk Penge, som i deres analyser vurderede markederne for husforsikringer samt samlerabatter. Især sidstnævnte ser vi som en bekræftelse af vores konkurren­ceevne, hvor vi med vores solidariske model ikke tilbyder samlerabat og alligevel vinder denne test. Disse anerkendelser betyder meget for os, da de netop bygger på en vurdering af nøgleparametrene pris, forsikringsdæk­ning og kundetilfredshed,” siger administrerende direktør Anne Mette Toftegaard, LB Forsikring.

LB Forsikring har vundet Bedst i Test de seneste 9 gange i træk.* Et af de strategiske nøgleområder i LB Forsikrings 2018-strategi er at sætte medlemmernes interesser i højsædet og levere markedets bedste service:

”Det glæder os derfor, at vi i 2016 modtog flere anerkendelser, som udspringer direkte af dette strategiske fokusområde. I den årlige analyse fra EPSI Danmark havde vi for tredje år i træk den højeste anbefalingsgrad (Net-Promoter-Score) blandt danske forsikringsselskaber. Med Lærerstandens Brandforsikring på en 1. plads og hele tre af vores fire brands i top-5 har vi grund til at være rigtig stolte. Derudover blev vi valgt af danskerne, som den virksomhed i den finansielle branche med det bedste image i en analyse udført i 2016 af analysevirksomheden Wilke og Finanswatch, ” siger administrerende direktør Anne Mette Toftegaard, LB Forsikring.

Kåret 9 gange i træk Bedst i test af Forbrugerrådet Tænk Penge
Februar 2017: Indboforsikring
April 2016: Samlerabat
Februar 2016: Husforsikring
Oktober 2015: Ulykkesforsikring
Juni 2015: Bilforsikring
Februar 2015: Indboforsikring
April 2014: Rejseforsikring
September 2013: Ulykkesforsikring
Juni 2013: Husforsikring

Der tages forbehold for, at årsregnskabet skal godkendes på generalforsamlingen fredag den 22. april 2017.

Fakta om LB Forsikring

 LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab. Det betyder, at vi ser os selv som et lukket kredsløb til fordel for medlemmer. Loyale medlemmer får del i overskuddet, vi sætter priserne ned på vores forsikringer, da vi ikke har et ønske om at opnå en lav combined ratio og vi har et højt fokus på service og medlemstilfredshed i hele organisationen. LB Forsikring har over 383.000 medlemmer og består af forsikringsgrupperne: Lærerstandens Brandforsikring for dem med undervisning som hovederhverv og pædagoger, Bauta Forsikring for sygeplejersker og andre inden for sundhedssektoren, Runa Forsikring for FTF- og AC-grupper og FDM Forsikring for medlemmer af FDM.

Stigning i antallet af indbrud i sommermånederne.

Dit ferietomme hus byder tyvene indenfor

I juli måned stiger antallet af indbrud typisk ifølge politiet, fordi nedrullede gardiner, overfyldte postkasser og slukkede lamper tydeligt markerer mennesketomme hjem. Få her gode råd fra forsikringsselskabet Alka til at undgå ubudne gæster i hjemmet, imens du er væk.

I sommermånederne, når de fleste andre går på ferie, har indbrudstyvene ekstra travlt. Sådan lyder advarslen fra landets politikredse, der i denne uges døgnrapporter og på Twitter opfordrer danskere, der skal på ferie, til at tage deres forholdsregler, før de forlader hus eller lejlighed.

”Sommerferien er højsæson for tyvene. Hvis et hus har gardinerne trukket for døgnet rundt, postkassen bugner og bilen er væk, signalerer det et let mål for tyvene, hvor de kan tage sig god tid og få mange værdigenstande med ud fra indbruddet, ” fortæller Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka. Hun fortsætter:indbo for

”Derfor er det en god idé at efterlade huset, så det ser ud som om, at der er nogen hjemme, når I tager på ferie. Selvom det er rart at komme hjem til et rent og ryddeligt hjem, kan I med fordel lade kaffekopperne stå på bordet og børnenes legetøj ligge på gulvet. Det kan afskrække tyvene fra at gå på rov i netop jeres hus.”

Dækker forsikringen?
Ifølge Lise Agerley skal du altid tage dine forholdsregler, før du rejser ud af landet. At lukke døre og vinduer, låse forsvarligt og bede naboen holde ekstra øje i en uges tid er kutymen i mange hjem, men en række forhold skal også være i orden, for at forsikringen dækker, hvis der står et halvtomt hus tilbage efter ferien.

Indboforsikringen dækker naturligvis indbrud i hjemmet, men det er vigtigt at huske at lukke og låse alle døre og vinduer inden rejsen. Kommer man hjem efter en uge på Mallorca, og tyvene har haft afgang til huset, f.eks. gennem et soveværelsevindue, der har stået på klem, så dækker forsikringen ikke det stjålne, ” siger Lise Agerley og fortsætter:

”Hvis uheldet er ude – og man har taget sine forholdsregler – skal man naturligvis hurtigt kontakte politiet og dernæst sit forsikringsselskab. De kan guide dig videre i processen. Man skal også overveje at holde sig ude af huset, indtil politiet har været forbi og sikret eventuelle spor, der kan lede dem på sporet af gerningsmændene. I sidste ende skal tabet gøres op, og der er både kvitteringer og billeder en stor hjælp.”

Undgå at komme hjem til et tomt hus
Alka opstiller her otte gode råd, så du kan undgå indbrud, mens du er på ferie.

  1. Tjek dine privatindstillinger på sociale medier. Feriebillederne, der indikerer, at du ikke er hjemme, skal helst kun deles med dine venner og ikke fungere som researchmateriale for tyvene.
  2. Luk og lås alle døre og vinduer og sørg for solide døre, vinduer og låse.
  3. Brug en tyverialarm og vis det gerne med klistermærker i ruderne. Det kan være med til at skræmme indbrudstyven væk.
  4. Brug et tænd-og-sluk-ur eller -app til at tænde for lys og musik, så hjemmet virker beboet.
  5. Tilslut gerne bevægelsessensor på udendørsbelysning, så det tænder, når der er bevægelse rundt om huset.
  6. Få naboerne til at tømme post og bruge din skraldespand, hvis du er bortrejst i længere tid.
  7. Mærk dine ting, så de kan genkendes, hvis de bliver stjålet, og gem kvitteringerne på dine dyreste ting – gerne scannet ind og gemt i skyen.
  8. Lad hjemmet rode og være lidt beskidt og undgå at ’udstille’ dyre designerting i vinduet.

Læs mere på Alka.dk